هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره: مهندس مرتضی محسنی هماگرانی

نائب رئیس هیأت مدیره: دکتر حمیدرضا مؤمنی

خزانه دار: مهندس بهروز خلیلی

دبیر هیأت مدیره: دکتر الهه مرادی

سایر اعضای هیأت مدیره: دكتر سید علی اکبر صفوی، مهندس رضا کرباسیان، دکتر جواد عسگری، مهندس علی کیانی، دکتر سید وحید نقوی


رئیس هیأت مدیر دوره سیزدهم: دکتر سید وحید نقوی

رئیس هیأت مدیر دوره یازدهم و دوازدهم: مهندس مرتضی محسنی هماگرانی

رئیس هیأت مدیره دوره دهم: دکتر مسعود شفیعی


در حال بارگذاری