کمیته آموزش

رئیس کمیته: جناب آقای مهندس محمدحسن موحدی

نائب رئیس: جناب آقای دکتر فرزاد جعفرکاظمی

وظایف:

  • برگزاری دوره های آموزشی
  • برگزاری سمینارهای آموزشی
  • توسعه مناسبات با دانشگاه

 


در حال بارگذاری