کمیته اطلاع رسانی و انتشارات

رئیس کمیته: جناب آقای مهندس سید روح اله میرحسینی


وظایف:

  • پشتیبانی و بروز رسانی سایت انجمن
  • انتشار خبرنامه ماهنامه الکترونیکی
  • انتشار ماهنامه کنترل صنعتی
  • تهیه کتب و مقالات آموزشی
  • همکاری در تهیه پوستر های انجمن

در حال بارگذاری