کمیته پژوهش و استاندارد

رئیس کمیته: جناب اقای دکتر فرزاد جعفرکاظمی

نائب رئیس کمیته: جناب آقای مهندس محمدحسن موحدی

وظایف:

  • توصیه، تدوین و بومی سازی استاندارد های کنترل و ابزار دقیق
  • پیگیری مایل پژوهشی و تولید مقالات علمی/کاربردی

تذکر: شرح وظایف تکمیلی، توسط رئیس کمیته اعلام می شود.


در حال بارگذاری